Di tror int när jag säger

  1. Di tror int när jag säger
Utgivningsår: 2012
Bolag: eget
Producent: ingen
Mix: Björkas
Master: Håkan Åkesson
Omslag: Björkas
Format: digitalt