En invasiv art

  1. En invasiv art
Utgivningsår: 2017
Bolag: Startracks
Producent: Niklas Berglöf, Vasas flora och fauna
Mix: Niklas Berglöf
Master: Magnus Lindberg
Omslag: Bedow
Format: digitalt