Nog var han en vän

  1. Nog var han en vän
Utgivningsår: 2012
Bolag: inget
Producent: ingen
Mix: Björkas
Master: Håkan Åkesson
Omslag: Björkas
Format: digitalt