Viking Leonella

Utgivningsår: 2022
Bolag: Sing A Song Fighter
Producent: Folke Nikanor, Vasas flora och fauna
Mix: Henrik Sunbring
Master: Hans Olsson
Omslag: Sanna Mander
Format: digitalt