Tesla vill int kom hit
(Text: Mattias Björkas)
Vi har gjort
Vi har gjort va vi kan
Men Tesla vill int kom hit
Man sku tro
Att jag längtar hem
Hur är det i Molpe? Undrar åt en vän.
Men man har väl det jobb man förtjänar
Och alla vill mig väl
Hörni kamrater
Vad sägs om på fredag
Att låta vår duglighet vila en stund
Vi vänd in och
ut på oss själva
Men Tesla vill int kom hit
Och ja sa väl
Att jag sku dra
I ett obevakat ögonblick redan i fjol
Men sen såg jag
Min blossande stjärna
Kort därefter blev vi ihop
Hörni kamrater
Vi förintas av i leda
Så låt nu vår know-how vila en stund
Jo vi tjata
Vi böna och bad
Men Tesla vill int kom hit
Jag ska svika
Jag ska svika kommunen
Och så fort jag får chansen sviker jag regionen
Men man har väl det liv man förtjänar
Och alla vill mig väl
Hörni kamrater
Vi ha separerat
Vi har separerat