Tesla vill int kom hit
(Text: Mattias Björkas)

Vi har gjort
Vi har gjort va vi kan
Men Tesla vill int kom hit

Man sku tro
Att jag längtar hem
Hur är det i Molpe? Undrar åt en vän.

Men man har väl det jobb man förtjänar
Och alla vill mig väl

Hörni kamrater
Vad sägs om på fredag
Att låta vår duglighet vila en stund

Vi vänd in och
ut på oss själva
Men Tesla vill int kom hit

Och ja sa väl
Att jag sku dra
I ett obevakat ögonblick redan i fjol

Men sen såg jag
Min blossande stjärna
Kort därefter blev vi ihop

Hörni kamrater
Vi förintas av i leda
Så låt nu vår know-how vila en stund

Jo vi tjata
Vi böna och bad
Men Tesla vill int kom hit

Jag ska svika
Jag ska svika kommunen
Och så fort jag får chansen sviker jag regionen

Men man har väl det liv man förtjänar
Och alla vill mig väl

Hörni kamrater
Vi ha separerat
Vi har separerat