Här är en till idé. Alla vet att det pendlas mycket i storstadsregioner. Man pratar hela tiden om att det är bra med kollektivtrafik och att den borde vara billigare för att fler skulle kunna utnyttja den. Om fler börjar åka pendla kollektivt så blir det trängre, vilket leder tankarna till att man borde öka trafiken och bygga ut nätet, vilket kan vara krångligt och kostsamt. Då börjar man i stället fundera på att försöka minska på folks behov att pendla, det vill säga någonting i stil med att locka ut företag och arbetsplatser från centrum till områden där folk faktiskt bor. Det låter väl fint och skulle säkert ha positiva effekter, men är det inte lite som att flytta berget till Muhammed? För att få företag att flytta ut skulle det säkert krävas något slags kostsam motprestation från samhällets sida. Skulle man inte kunna tänka sig att folk med likvärdiga jobb och som nu pendlar om varandra, alltså åker motsatta riktningar, helt enkelt skulle få chansen att byta jobb med varandra. I princip är det väl möjligt i dag, men mig veterligen är det inget som uppmuntras eller läggs energi på. Att två personer på olika håll ska ta diskussionen med arbetsgivare, som dessutom behöver komma överens sinsemellan, är ett för högt hinder för att processen ska komma igång, trots att vinsterna skulle vara stora i slutändan: mindre pendlingstid för den anställde, mindre trängsel i pendeln för övriga, starkare lokal förankring på arbetsplatsen.
Jag tänker mig att det skulle krävas flera insatser på olika håll för att få det att funka. Det behövs en teknisk lösning så att folk med lång pendlingsväg kan hitta varandra. Sedan antar jag att man  från fack- och arbetsgivarhåll komma överens om att klassa vissa jobb som likvärdiga och utbytbara, vilket kan vara nog så svårt. Här tänker jag mig att offentlig sektor kunde gå i bräschen, då jobben inom det offentliga oftast är mera normerade på olika sätt. Eller? Är jag rätt på bollen? Är jag sen på bollen? Försökte söka lite på nätet, och det var väl nån som hade föreslagit något, och någon enstaka som hade genomfört något byte, men annars var det skralt. Var finns hindren, svara mig.