”Hälsa X”, där X är ett namn på någon närstående, är en fras jag hör ofta. Jag undrar hur många hälsningar som går fram, procentuellt sett. Själv brukar jag givetvis glömma bort att hälsa ibland, men då och då brukar jag aktivt vägra hälsa, om jag tror att hälsningen bara kommer att ge upphov till märkliga dialoger av typen ”Y hälsade”. ”Jaha?”. ”Jå”.