Julord 2016: återseende, vämjelse, spel, taktlöshet, logistik, reträtt, alkohol, lampor, mjölk, skräckblandad förtjusning