Jag avskyr alla låttexter som innehåller referenser till sig själv, alltså satser av typen ”and that’s why I’m singing this song for you”. Min avsky är stor och stark, till den grad att jag alltid måste stänga av om jag hör något sådant. Nästan lika illa är det med titlar som förklarar, av typen ”Song For A Rainy Day”. I sådana fall behöver jag inte stänga av, men jag kommer för evigt att hysa ett visst agg mot upphovspersonen. Jag kan inte förklara varför jag tycker det är så fel. Är det ett estetiskt övergrepp? Är det själva rekursiviteten som ger mig obehag, för visst ryggar varje intelligent varelse tillbaka inför naturvidriga satser som ”Jag uttalar just denna mening högt”?