Noterar för sakens skull att det var i dag som det blev uppenbart att Trump skulle bli USA:s president. ”Amirika”, som mommo säger. Kontrasten till Obamas civiliserade uppenbarelse kunde naturligtvis inte vara större, på ett ytligt plan.