Vi åkte med Silja till Åbo, och vid buffén träffade vi på en bekant som var hustru till musikinstitutets rektor. Detta var på den tiden då stavgång var något nytt. Hon berättade att rektorn hade varit ute och gått med stavar och slagit i stavarna så hårt att han hade fått varansamlingar i armbågarna. Den historien har följt mig genom vuxenlivet.