Om jag hade uppfunnit vinylskivan så skulle de i stället för skivor varit långa stavar som liksom åkte fram och tillbaka över rummet. Man hade förvarat dem stående i t.ex. ett kläderna eller bara i ett hörn.