Invasiva arter är ett väl ett sorgesamt biologiskt fenomen, men minst lika sorgligt tycker jag det är det när vissa vackra arter gagnas av försurning och förgiftning av jorden och börjar sprida sig ohämmat. Liljekonvaljen, denna Finlands fagra nationalblomma, blir så alldaglig och banal när den breder ut sig i de jordar som vi sänkt pH-värdet i med vår konsumtion.
Med vänlig hälsning, Inte hippie, men…