Egnahemshus
(Text: Mattias Björkas)
Nå det börja så att han bjöd in mig
Till sitt egnahemshus
Det låter förnämt, men det lå långt ut på vischan
Fick gå en bit genom snön
Det drog kallt genom alla glipor
Men jag, Tina, tina upp
Han var stor och oöm och helt sin egen
Betala sin egen el
Han bad mig flytta in där
Han bad mig flytta in där
Och jag hade int nå bättre för mig
I England hade jag inget mer att ge
Mina partykläder tryckt jag ner i nå lådor
Och förd dem till frälsningsarmén
För han bad mig flytta in där
Han bad mig flytta in där
När jag var yngre trodd jag på under
Och ståtliga män från Galileen
Men vi lever ju int i nåt heligt land
Och jag vänta förgäves på dem
Han har ingen egentlig karisma
Och väldigt få ansiktsdrag
Men vi delar på allt som syster och broder
På det sättet är jag nog glad
Han bad mig flytta in här
Han bad mig flytta in här
Och nu röjer han snö från taket
Han arbetar helt utan rep
Och om ni undrar om min egen balansakt
Så klarar jag den ganska väl
Han bad mig flytta in här
Han bad mig flytta in här