Ni kan inte mena allvar
(Text: Mattias Björkas)

Jag ställer mig tveksam
Till att sakta in
Nu när vi äntligen
fått upp ångan

Ni kan inte mena allvar
Ska vi redan vända om
för att återse armodet
Det finns där bakom knuten

I din fammos trakter
I din mommos by
Någon ska tvätta kläder
Någon ska rensa sly

Jag vill tacka fabriken
som alstrar både gott och ont
Jag vill tacka staden
Nu finns vi ju här tillsammans

Och däri finns chansen
till transformation
En värld där alla
kan gå upprätt