Faros
(Text: Mattias Björkas)
Jag bär på ett namn
Helt utan anor
Man måste ju ha ett namn
Måste man ha ett namn?
Jag skulle helst inte heta något
Mörka moln över Myrgrundsbron
Giftermål med helt fel person
Jag gick nog och gifte mig med fel person
Jag bär på ett värde
Man aldrig kan tappa
Ett värde absolut
Ett värde som ett sandkorns
Bestående
Utan minne
Utan allt som har hänt
Utan alla man någonsin känt
Tunnare än vatten ska mitt blod bli
Mörkgrå moln över Myrgrundsbron
Giftermål med helt fel person
Jag gick nog och gifte mig med fel person
Nu cirklar måsar allt vad de kan
Förlikar sig här med inre hamn
Där kanadagässen och jägarna steg i land
Utan härkomst
Utan allt som har varit
Utan någon som undrar vart hon har farit
Vill jag bara be om en enda sak
Lämna mig med en sten
En ojämn och grå
En liten sten för fåglar att sitta på